background

iShowroom Mạng lưới
cùng phục vụ
Khách hàng ủng hộ

triển khai từ tháng 04/2023

Image

Mạng lưới

iShowroom Kinh doanh

cải thiện kết quả bán hàng cho điểm kinh doanh bằng cách tăng số lượt phục vụ và lợi nhuận từ  giới thiệu sản phẩm, dịch vụ khác.

Chi tiết

Chi tiết
Image

Mạng lưới

iShowroom Cộng đồng

Nâng cao chất lượng và giá trị phục vụ cho mọi người bằng cách thúc đẩy tương tác và lan truyền thông điệp tích cực trong cộng đồng.

Xem Chi tiết 

background

Lồng Vàng - biểu tượng phục vụ tại iShowroom 

Tại mọi điểm trong mạng lưới iShowroom, khách hàng sẽ nhận diện qua biểu tượng Lồng vàng.

Và với chúng tôi, mỗi khách hàng được nhận diện bằng biểu tượng vàng, dán trên điện thoại hoặc trên vật dụng cá nhân

Learn More »
Image
Image

Dành cho mọi khách hàng

Thông điệp marketing để mời khách hàng tới điểm triển khai iShowroom

Thúc đẩy tương tác trực tiếp, tại chỗ giữa người với người

Tìm hiểu thêm »
Image

Thúc đẩy sự ủng hộ

Giới thiệu để khách hàng tạo giá trị từ hành động mua hàng 

Learn More »
background

Công nghệ vị nhân sinh

+ Tương tác số thúc đẩy hành động có ích, tăng sự tin cậy giữa người với người.
+ Chuyển đổi số để cải thiện kết quả kinh doanh dài hạn
+ Giám sát bằng công nghệ để xây dựng mạng lưới hợp tác bền vững

Learn More »
Image

Giới thiệu


Trưng bày iShowroom tại điểm kinh doanh


Phí triển khai: từ 3 triệu đồng / địa điểm

Learn More

Hợp tác


Quảng bá iShowroom tới tất cả khách hàng tại điểm kinh doanh và giới thiệu iVoucher để sử dụng tại các iShowroom lân cận
Phí triển khai: từ 5 triệu đồng / địa điểm
Phí vận hành: từ 1 triệu đồng

Learn More

Độc quyền


Duy nhất phục vụ khách hàng theo khu vực và ngành nghề
Phí triển khai: từ 10 triệu đồng / địa điểm
Phí vận hành: từ 2 triệu đồng / tháng hoặc 2% doanh số tháng

Learn More
 • Image

    iShowroom Kinh doanh

  phục vụ khách hàng theo khu vực
  và cho đoàn khách tới các điểm có biểu tượng iShowroom
 • Image

   iShowroom Cộng đồng

  thúc đẩy những giá trị tích cực trong cộng đồng,
  phục vụ những cá nhân cần hỗ trợ 
 • Image

   iShowroom Văn phòng

  thúc đẩy những giá trị tích cực trong cộng đồng,
  phục vụ những cá nhân cần hỗ trợ 
Image

iShowroom
Kinh doanh

giới thiệu trải nghiệm và chất lượng phục vụ khách hàng

Learn More
Image

iShowroom
Cộng đồng

tặng niềm vui, giá trị tinh thần cho thế hệ tiếp theo

Learn Moer
Image

iShowroom
Văn phòng

tặng niềm vui, giá trị tinh thần cho thế hệ tiếp theo

Learn More